GREEN PLANET | AdBlue

AdBlue

AdBlue is een uiterst zuivere, kleurloze vloeistof. Deze bevat gedemineraliseerd water en ureum ( 32,5% ). AdBlue wordt gebruikt in dieselmotoren die uitgerust zijn met SCR-technologie. Deze technologie ( Selective Catalytic Reduction ) reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen. AdBlue wordt ingespoten in de katalysator van het SCR systeem, waar het een chemische reactie op gang brengt met de ammoniak. Als gevolg van deze chemische reactie worden de giftige stikstofoxiden omgezet in stikstof en waterdamp Deze stoffen zijn in de natuur voorkomende gassen die onschadelijk zijn voor het milieu.  De SCR tehnologie wordt gebruikt om te voldoen aan de emissienormen Euro 4, Euro 5 en Euro 6. Euro 4 en 5 kan ook bereikt worden met andere technologie dan SCR, maar vanaf Euro 6 wordt alleen SCR toegepast. Deze toepassing komt voor in de transportvoertuigen, maar ook in agrarische voertuigen, treinen en heel exemplarisch in personenauto’s.

(Alleen beschikbaar voor trucks op het Truckerseiland)