GREEN PLANET | Waterstof

WATERSTOF TANKEN BIJ GREEN PLANET PESSE

Green Planet is hard aan het werk om als eerste tankstation in Nederland groene waterstof aanbieden voor personenauto’s en trucks/autobussen. Het multifuel tankstation aan de A28 bij Pesse is betrokken bij het unieke en innovatieve samenwerkingsproject ‘TSO 2020’ met o.a. Gasunie New Energy, TenneT, New Energy Coalition, EnergyStock, Shell en de TU Delft.

De groene waterstof wordt geproduceerd door water met elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof (elektrolyse). Het proces start in dit geval op de Noordzee, waar duurzame elektriciteit wordt opgewekt door windmolens. Aan de wal wordt de elektriciteit via het hoogspanningsnet van Tennet vervoerd naar de Aardgasbuffer Zuidwending van EnergyStock. Hier wordt de windenergie omgezet in groene waterstof en opgeslagen in trailers waarmee het naar het tankstation in Pesse wordt vervoerd.

Waterstof wordt een belangrijke schone brandstof in onze toekomstige, duurzame energievoorziening. Het kan worden ingezet als vervanger van traditionele brandstoffen in o.a. industrie, verwarming en mobiliteit/vervoer.

Voor wat betreft dit laatste dient engineering en ervaring opgedaan te worden om te komen tot een innovatieve en klantvriendelijke tankfaciliteit. Green Planet, met de missie ‘today for tomorrow’, voorziet in deze mogelijkheid. ‘We zien het als een geweldige kans om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming en verschoning van de mobiliteitsector’, aldus Edward Doorten ondernemer en initiatiefnemer van het Green Planet project.

Rijden op waterstof biedt enorme voordelen. De voordelen op een rij:

Schone productie
Voor de waterstofproductie wordt water met energie uit natuurlijke bronnen omgezet in waterstof en zuurstof. In de vorm van waterstof kan een energieoverschot op relatief eenvoudige wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Doordat gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen zoals wind en zon, kent de productie geen nadelige emissies.

Waterstof uit eigen land 

Waterstof wordt gemaakt uit water, dat altijd voorhanden is. Doordat we waterstof in eigen land kunnen produceren, worden we minder afhankelijk van buitenlandse olie- en gaslevering.

Uitstoot
Auto’s die op waterstof rijden, hebben geen schadelijke uitstoot. Alleen de waterdamp komt uit de uitlaat. Er is geen CO2-uitstoot, geen stankoverlast en geen verdere luchtvervuiling.

Snel tanken
Auto’s die op waterstof rijden, kunnen snel tanken. In zo’n 3 minuten is de tank van een personenauto gevuld, vergelijkbaar met het huidige benzine- en dieseltanken.

Grote actieradius
Rijden op waterstof geeft de automobilist een grote actieradius. Op 1 tank kan een auto 600 km rijden.

Green Planet heeft eind 2013 een ultramodern multifuel ‘tankstation’ in Pesse (Drenthe) geopend en richt zich naast de traditionele brandstoffen op een het aanbod van meer duurzame en schone brandstoffen. Waterstof is daarbij een onmisbare aanvulling. ‘Sinds 2013 hebben wij veel ervaring opgedaan met het implementeren van nieuwe brandstoffen. Wij zetten onze ervaringen graag in om waterstof betaalbaar beschikbaar te krijgen voor personenauto’s, autobussen en trucks. We gaan kijken hierbij verder dan alleen de brandstof, we willen daarnaast oplossingen bieden op het gebied van aanschaf, onderhoud, leasing en het ontzorgen van de wagenparkbeheerder. Samenwerking met vele andere partijen en geïnteresseerde wagenparkbeheerders een absolute must.’

 

 

Dit project wordt medegefinancierd door Connecting Europe Facility van de Europese Unie (CEF)

 

Lees alles over waterstof en de realisatie van het waterstofnetwerk in de H2 brochure.