Afstudeeropdracht: Onderzoek hoe de technische configuratie bij het Green Planet tankstation slimmer kan.

Green Planet biedt steeds de keuze uit “The best of both worlds”. De basis van Green Planetis een state-of-the-art tankstation voor traditionele- en duurzame brandstoffen, waarbij de laatste groep zich sterk ontwikkelt en steeds belangrijker wordt. Green Planet transformeert in de komende jaren van een multi-fuel tankstation naar een energie-hub waarin low- en zero emission fuels een grote rol gaan spelen. Denk hierbij aan waterstof tanken, elektrisch laden, LNG tanken, etc. Op dit moment wordt er hard gewerkt om al deze innovatieve vooruitstrevende projecten gerealiseerd te krijgen. Een belangrijke doelgroep t.b.v. de afzet is de transportsector.

Wat ga je doen?

Je doet onderzoek naar hoe de technische configuratie bij het Green Planet tankstation slimmer kan. En met slimmer doelen we op: Meer integraliteit, lagere operationele kosten en meer redundancy.

Green Planet houdt zich bezig met het verduurzaming van de energievoorziening van mobiliteit (cars) en zwaar transport (trucks). Elektriciteit en waterstof spelen hierbij een belangrijke rol. De student analyseert in welke mate de gekozen technische configuratie van toegepaste brandstof (Waterstof en Elektriciteit) in combinatie met de powerbankopslag, inclusief besturingssysteem de meest optimale is afgezet tegen de laatste stand der techniek op deze gebieden. Deze informatie is voor Green Planet zeer relevant vanuit het oogpunt van uitrol in de toekomst.

 

In parallel doet de student werkervaring op door zich bezig te houden met begrijpen van de nieuwe installatie en de werking ervan zich eigen te maken. De opstartfase (commissioning) van de projecten op het tankstation (start sept. 2021) biedt de ideale mogelijkheid om kennis en ervaring op te doen van de nieuwe systemen. De operationele aspecten en veiligheidsmaatregelen behorende bij de nieuwe installatie moeten geïmplementeerd worden in de processen en procedures bij Green Planet zodat er veilig, betrouwbaar en conform de geldende wet en regelgeving gewerkt kan worden. De student levert hieraan een wezenlijke bijdrage door werkinstructies en procedures op te stellen voor Green Planet welke opgenomen worden in de diverse Green Planet handboeken.

Realisatie van het TSO2020 en GREENFLEX project, gevolgd door de implementatie van het gebruik, vastgelegd middels werkprocessen in handboeken, gaan dus hand in hand met het onderzoek hoe het slimmer kan in de toekomst.

Na afronding van de studie is er uitzicht op een vaste baan bij Green Planet waarbij je wordt gestimuleerd om jezelf verder te ontwikkelen. De opgedane kennis kan daarbij direct worden toegepast in de praktijk de O&M van de gerealiseerde technische configuratie. Tegelijk wordt er gestart met de engineering van nieuwe projecten, zoals de engineering en realisatie van een waterstof compressiestation waar transporttrailers gevuld gaan worden, te Delfzijl. De opgedane kennis en inzichten bij de locatie Pesse zijn van wezenlijk belang t.b.v. de realisatie van Delfzijl.

Je werkt jezelf op naar een sleutelrol in de engineering van de technische configuratie van nieuw te bouwen Green Planet multifuel tankstations. Jouw begeleider is een bij NAM/Shell afkomstige Operational Engineer / Projectmanager die in staat de gehele technische scope te overzien, te engineeren, maar ook hands on zaken uit te voeren. Samen werken jullie nauw samen met meerdere engineeringbureaus, die allen weer hun eigen specifieke kennis hebben.

Over welke kernkwaliteiten moet je beschikken?

  • Een brede technische achtergrond en interesse
  • WTB
  • AOT
  • Proces Technologie
  • Energietechniek

De gevraagde belangstelling en deskundigheid:

Belangstelling voor zowel theorie als praktijk. In staat om ook kleine storingen op te lossen of te analyseren

Gewenste persoonlijke eigenschappen:

  • Hands on mentaliteit
  • Flexibel
  • Leergierig
  • Doelgericht.

 

Startperiode: september 2021

Vergoeding (per maand): €500

Het is mogelijk om gratis gebruik te maken van een auto van de zaak incl. brandstofkosten om ter plaatste te komen. Bekijk onze website om te zien wie wij zijn en wat we doen. Zie onze LinkedIn-pagina hoe Green Planet aanpakken, ontwikkelen en een uitstekende onderlinge sfeer met elkaar combineert.