GREEN PLANET | Filosofie

MISSIE

Green Planet biedt ingrediënten voor het maatschappelijk streven naar duurzame mobiliteit. Traditionele brandstoffen, duurzame brandstoffen, een breed assortiment aan fast en slow food en andere relevante producten, diensten en services gericht op de mobiele consument die evenwicht wil in zijn dagelijks ritme. Dit noemen wij het aanbieden en faciliteren van ‘the best of both worlds’.

Wij zijn er voor iedereen. In een omgeving die boeit en bindt. Bezig zijn met duurzaamheid, gezondheid en vitaliteit is voor Green Planet een kernwaarde. Wat we vandaag bedenken en doen heeft betekenis voor de dag van morgen. Oftewel ‘today for tomorrow’.

ACHTERGROND MISSIE

Door de combinatie van ons uitgebreide aanbod van duurzame brandstoffen en onze aandacht voor voorlichting, streven we naar een toename in het gebruik van duurzame brandstoffen met als doel een toename van duurzame mobiliteit en daardoor een gezondere leefomgeving. Wij zien iedereen als een potentiële klant van duurzame brandstoffen. Bij Green Planet komt de klant die traditionele brandstof gebruikt in aanraking met meer klimaatneutrale brandstoffen. Door het wegnemen van barrières en angsten voor het onbekende wordt duurzame mobiliteit toegankelijk voor iedereen. Wij geloven erin dat het leven aangenamer wordt als energie ‘in herhaling’ (duurzaam) geproduceerd kan worden en dus niet eindig is. Daarnaast zorgt een schonere wereld voor een betere gezondheid. Green Planet zet zich in om sporten en het verblijven in de natuur te stimuleren.

VISIE

Schone lucht en een gezonde levensstijl worden door een steeds groter deel van onze samenleving omarmt. En in het komende decennium is duurzame mobiliteit even vanzelfsprekend als afval scheiden, rookvrije openbare ruimtes en biologische producten. Het maakt onderdeel uit van ons streven naar de verbetering van de kwaliteit van ons leven.

Green Planet wil voortdurend een bijdrage leveren aan ons levensgeluk door een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van duurzame mobiliteit, beweging en ontspanning.

 

ACHTERGROND VISIE

Naast duurzame mobiliteit zal de bezoeker van een tankstation in de toekomst steeds meer behoefte hebben aan faciliteiten die het bezoek aan een tankstation extra tijdsefficiënt maakt. Green Planet streeft ernaar om aan deze behoefte tegemoet te komen en daardoor de mobiele consument meer comfort en plezier te bieden. Door tevens in te spelen op het streven naar gezondheid en vitaliteit, ontstaat er een uniek concept dat past in het huidig tijdsbeeld.

Wij geloven dat duurzaamheid blijvend gestimuleerd gaat worden door de overheid. Door een nauwe samenwerking met deze overheid zorgt Green Planet ervoor dat de initiatieven ook concreet worden ingevuld (dat is een extra garantie voor het bestaansrecht van Green Planet).

Green Planet is het meest veelzijdige tankstation waar alle traditionele en duurzame brandstoffen verkrijgbaar zijn. Als ‘innovator’ vervult Green Planet een pioniersrol en is er sprake van een duidelijke voorsprong. Green Planet blijft voorop lopen door nieuwe, kansrijke en duurzame brandstoffen te introduceren.

STRATEGIE

 

Het realiseren van Green Planet tankstations die passen in de huidige tijdsgeest en onze gast boeit en bindt. Door:

•     Het beschikbaar stellen van een breed palet van meer duurzame en klimaatneutrale brandstoffen.

•     Het wegnemen van barrières om te switchen van conventionele naar duurzame brandstoffen middels de Kentekencheck.

•     Het zorgdragen voor ‘Same Level Pricing’ ten opzichte van de conventionele fossiele brandstof.

•     Appelleren aan gezonder leven door de tools Green Edge (natuur) en Green Mountain Tour (sporten) in te zetten.

 

Green Planet heeft de ambitie om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met haar uitgangspunten. Wij geloven dat de mobiele consument dit zal waarderen. Door middel van de zichtbaarheid van Green Planet en haar activaties wordt het duurzame karakter en de unieke experience gepresenteerd bij verschillende doelgroepen. De Green Mountain Tour is een aantrekkelijk wielersportevenement waarmee onze (toekomstige) gasten voorzien worden van een uitdagende mogelijkheid om sportprestaties te leveren. De Green Edge, met een Speelbos voor de kinderen, brengt de mens dichter bij nieuwe rijke natuur en daagt uit tot ontwikkeling en ontdekking.