GREEN PLANET | WATERSTOF TANKEN BIJ GREEN PLANET

WATERSTOF TANKEN BIJ GREEN PLANET PESSE

Green Planet is hard aan het werk om als eerste tankstation in Nederland groene waterstof aanbieden voor personenauto’s en trucks/autobussen. Het multifuel tankstation aan de A28 bij Pesse is betrokken bij het unieke en innovatieve samenwerkingsproject ‘TSO 2020’ met o.a. Gasunie New Energy, TenneT, New Energy Coalition, EnergyStock, Shell en de TU Delft.

De groene waterstof wordt geproduceerd door water met elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof (elektrolyse). Het proces start in dit geval op de Noordzee, waar duurzame elektriciteit wordt opgewekt door windmolens. Aan de wal wordt de elektriciteit via het hoogspanningsnet van Tennet vervoerd naar de Aardgasbuffer Zuidwending van EnergyStock. Hier wordt de windenergie omgezet in groene waterstof en opgeslagen in trailers waarmee het naar het tankstation in Pesse wordt vervoerd.

Waterstof wordt een belangrijke schone brandstof in onze toekomstige, duurzame energievoorziening. Het kan worden ingezet als vervanger van traditionele brandstoffen in o.a. industrie, verwarming en mobiliteit/vervoer.

Voor wat betreft dit laatste dient engineering en ervaring opgedaan te worden om te komen tot een innovatieve en klantvriendelijke tankfaciliteit. Green Planet, met de missie ‘today for tomorrow’, voorziet in deze mogelijkheid. ‘We zien het als een geweldige kans om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming en verschoning van de mobiliteitsector’, aldus Edward Doorten ondernemer en initiatiefnemer van het Green Planet project.

Rijden op waterstof biedt enorme voordelen. De voordelen op een rij:

Schone productie
Voor de waterstofproductie wordt water met energie uit natuurlijke bronnen omgezet in waterstof en zuurstof. In de vorm van waterstof kan een energieoverschot op relatief eenvoudige wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Doordat gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen zoals wind en zon, kent de productie geen nadelige emissies.

Waterstof uit eigen land 

Waterstof wordt gemaakt uit water, dat altijd voorhanden is. Doordat we waterstof in eigen land kunnen produceren, worden we minder afhankelijk van buitenlandse olie- en gaslevering.

Uitstoot

Auto’s die op waterstof rijden, hebben geen schadelijke uitstoot. Alleen de waterdamp komt uit de uitlaat. Er is geen CO2-uitstoot, geen stankoverlast en geen verdere luchtvervuiling.

Snel tanken

Auto’s die op waterstof rijden, kunnen snel tanken. In zo’n 3 minuten is de tank van een personenauto gevuld, vergelijkbaar met het huidige benzine- en dieseltanken. Ga voor meer informatie over waterstof tanken naar www.waterstof-tanken.nu

 

 

Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTl-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.